Игри

Информация за страница Аксаково

Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на редица култури в древността. С подобряването на климатичните условия от епохата на неолита във Варненската падина хората напускат мрачните пещери и започват да живеят в открити селища. На километър и половина от града в местността Мюхлюза е открито подобно селище, което било разположено под висока скалиста чука. На това място по-късно се издигала крепостта Мъглиш. Праисторическите обитатели разполагали с едни от най-важните условия за живеене – обилна слънчева светлина, достъп до питейна вода, както и безопасност от внезапно нападение. През епохата на неолита хората са обработвали камъка сравнително по-добре и поради тази причина на мястото на селището са открити различни сечива и брадви, както и амулети и най-разнообразни каменни предмети. Всички намерени предмети са много добре изгладени и майсторството, с което са изработени, свидетелства за степента на развитие на праисторическите хора, които са населявали. Праисторичестото село в местността Мюхлюза до Аксаково всъщност не е единично явление. Такива подобни села имало също и по южните и източните склонове на Франгенското плато на мястото на селата Слънчево и Доброглед. За да не се наводнява селището, навсякъде е избиран наклонен терен, както и южно изложение и наличие на достатъчно вода. Добрите условия са задържали и хора от по-късните етапи от човешкото развитие. Ако отидете във Варненския  археологически музей, ще видите находки от различни бронзови и медни предмети, намерени на места из околностите на Аксаково. Повечето от предметите се отнасят до сферата на естетиката и това е доказателство за повишените духовни потребности на жителите.

                След 1878 г. предвожданите от Кара Ахмед Ходжиолу турци от Аджемлер, обявяват имотите си за продажба и се заселват в Турция. Статистиката от първото преброяване на населението в Княжеството е твърде показателна. То се провело на 01.01.1881 г. и показало, че от 476  жители на Аджлемер 305 имали за матерен език български, 160 – турски и 8 –гръцки. Компактната маса от това население били предимно тракийци, избягали от Узункьорпийско и Лозенградско. От тези 476 жители само 184 били родени на територията на Княжеството. 160 от тях били турци, а останалите 24 – преселници от Балкана и околните села. Останалите 290 души били бежанци. Ако отидете в Аксаково вероятно ще узнаете, че потомците на първите преселници в Аджемлер са запазили редица предания за своите потомци. Тези предания, събрани заедно, представляват художествена летопис за страданията на българското население, което е принудено да търси нова родина в непознати краища. Именно Аджлемер е старото име на Аксаково. Организираното обучение на ученици в селото датира от 1886 г., а първата училищна сграда е построена през 1892 г. Що се отнася до сегашната сграда на училището, то тя е построена през 1973 г., а от 1981 г.  училището е СОУ – средно общообразователно. С избухването на Балканската война през 1912 г. четири души от Аджемлер са доброволци от Македоно – одринското опълчение. Аксаково има статут на село до сравнително скоро – точната дата е 27.05. 2004 г., а от тогава с решение на правителството то става град. Селището покрива необходимите условия, за да стане град – има население над 3500 жители и изградена техническа инфраструктура.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker